2024 YILI ARAÇ MUAYENE FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI

Ana Sayfa » Eyyubiye » Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor! İşte Detaylar

Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor! İşte Detaylar

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

 
14 Mart 2023 Salı 08:23
Okunma: 1516
Yorum YapYazdır
 
Seçim takvimi 18 Mart'ta başlıyor! İşte Detaylar
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. Yüksek Seçim Kurulu, takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken işte günbegün Türkiye'de yaşanacak seçim gelişmeleri.  

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç tarihi 18 Mart olarak belirlendi.

VEKİL ADAY LİSTELERİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, milletvekili kesin aday listeleri ise 19 Nisan'da ilan edilecek. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak. Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

 

18 MART CUMARTESİ

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ait parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikler ilan edilecek. Yurt dışı geçici ilçe seçim kurulları, yurt dışı sandık kurulları, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlayacak.

19 MART PAZAR

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak. YSK tarafından siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listeler ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak. Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

20 MART PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılacak ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak. Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci başlayacak.

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmaları bitirilecek ve kurullarda görev alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim yapacak siyasi partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.

21 MART SALI

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafından reddedilen adayın, yeniden inceleme talebinde bulunması saat 15.00'te sona erecek. Yeniden inceleme talebine ilişkin başvurular YSK tarafından saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday

gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve askıya çıkarılan listelere itiraz süreci başlayacak. Ayrıca ön seçim sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

22 MART ÇARŞAMBA

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafından teklifte bulunulmasına başlanılacak.

Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 21 Mart Salı günü askıya çıkarılan listeler indirilecek ile listelere yapılacak itirazlar sona erecek.

23 MART PERŞEMBE

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00'de sona erecek.

Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanacak. Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini YSK ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerine ilişkin süre sona erecek. Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazlar ön seçim ilçe seçim kurulunca saat 17.00'de kesin olarak karara bağlanacak. Ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listeleri kesinleştirilecek.

İTTİFAK PROTOKOLLERİNİ TESLİM ETME SÜRESİ 24 MART'TA SONA ERİYOR

Siyasi partilerce yapılan cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafından incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etme süresi sona erecek.

Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılacak. Sandık yerlerinin ilan edilerek ilgili siyasi partilere duyurulacak. Partili üye seçmen kartlarının dağıtımı bitirilecek, YSK tarafından siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçim ya da aday yoklamasına katılacakları "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Siyasi partilerin ön seçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini YSK'ya bildirmeleri süresi sona erecek. YSK tarafından siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listeleri ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi sona erecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulaları ve zarfları mühürlenecek, gerekli seçim araç ve gereçleri ön seçim sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Ön seçim sandık kurulu başkanları göreve hazır duruma getirilecek.

25 MART CUMARTESİ

Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belge eksikliklerini tamamlama süresi saat 17.00'de sona erecek.

26 MART PAZAR

Ön seçim - aday yoklaması yapılacak. Ön seçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemleri tamamlanacak ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek. Ön seçim ilçe seçim kurulları ilçe birleştirme tutanaklarını düzenleyecek ve il seçim kurullarına iletecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar başlayacak.

27 MART PAZARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için

seçmenler tarafından teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar saat 15.00'te sona erecek. Bu itirazlar saat 23.59'a kadar karara bağlanacak ve ilgililere bildirilecek.

28 MART SALI

Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlayacak.

Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazlar saat 15.00'te sona erecek. İl seçim kurullarınca, ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanması süreci saat 23.59'da son bulacak. İl seçim kurulları ön seçim birleştirme tutanaklarını düzenleyecek.

29 MART ÇARŞAMBA

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafından incelenmeye başlanacak.

İl seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itirazlar sona erecek.

30 MART PERŞEMBE

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak, gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

YSK tarafından il seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına yapılan itirazlar karara bağlanacak ve bu kararlar ilgili il seçim kurullarına bildirilecek.

31 MART CUMA

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak. Ön seçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafından itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak. İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listeler YSK'ya gönderilecek. YSK tarafından ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

1 NİSAN CUMARTESİ

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak ve ilan edilecek.

2 NİSAN

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden yapılan ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak. Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuru süreci son bulacak.

4 NİSAN

Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesi ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesi süreci sona erecek.

7 NİSAN

İttifaktan vazgeçen siyasi parti/partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanması süreci sona erecek.

8 NİSAN

İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 15.00'te sona erecek. Yapılan itirazlar saat 23.59'a kadar il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanacak.

9 NİSAN

Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00'de sona erecek. YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvuru süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK'ya bildirecek. Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 122, 123 ve 124'üncü maddesi uyarınca sandık seçmen listelerine itiraza ilişkin yazılı şikayet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, YSK tarafından incelenip karara bağlanmasını istemelerine ilişkin süre 17.00'de sona erecek. Bu kapsamda yapılacak itirazlar YSK tarafından saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

12 NİSAN

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer bilgileri Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmaları tamamlanacak. Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanarak, ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılacak.

15 NİSAN

YSK tarafından milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmi Gazete'de yayımlanacak. Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz konusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK'ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

18 NİSAN

Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00'de kura çekilecek. Davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak. Kura tutanağı aynı gün en seri şekilde YSK'ya bildirilecek. Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafından karara bağlanacak. Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00'te sona erecek. İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususu YSK tarafından siyasi partilere saat 21.00'e kadar bildirilecek.

22 NİSAN

İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, kura suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi işlemi tamamlanacak. Ayrıca sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisi kura suretiyle tespit edilerek, sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak SEÇSİS'e kaydedilecek.

23 NİSAN

Yurt dışı seçimlerde görev alan saklama ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkanı, üyeleri ve gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi süreci sona erecek.

26 NİSAN

Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin başvuru süreci başlayacak.

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ 27 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlere ilişkin süre sona erecek.

28 NİSAN

İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanması süreci sona erecek.

29 NİSAN

Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlara ilişkin süre sona erecek.

30 NİSAN

Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için belirlenen süre sona erecek. Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanacak.

1 MAYIS

Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00'de kura çekilecek ve saat 16.00'da ilan edilecek. Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00'da kura çekilecek.

2 MAYIS

Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda görev alanlara bildirimde bulunulacak ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak. Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek. Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

3 MAYIS

Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

4 MAYIS

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

6 MAYIS

Sandık çevrelerinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak. Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonra ölen seçmenlere ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık kararı kesinleşmiş seçmenlere ait bilgiler ile taksirli suçlar dışında ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler yapılacak.

7 MAYIS

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

8 MAYIS

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 MAYIS

Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almalarına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

11 MAYIS

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

12 MAYIS

Seçimde görev alacak yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.

13 MAYIS

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 MAYIS

Oy verme günü. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek.

15 MAYIS

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 MAYIS

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 MAYIS

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 MAYIS

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 MAYIS

YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin durumunda değişiklik olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak ve yeni görev alanlara ilişkin düzenleme yapılacak. Ölen seçmenlere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak, sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilecek.

20 MAYIS

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

21 MAYIS

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılacak. Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday veya temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK'ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

22 MAYIS

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

24 MAYIS

Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim araç ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasına yönelik çalışma tamamlanacak.

26 MAYIS

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılacak. İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.

27 MAYIS

Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek. Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak.

28 MAYIS

Oy verme günü.

29 MAYIS

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 MAYIS

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 MAYIS

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 HAZİRAN

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

İlgili Haberler
 
14 Mart 2023 Salı 08:23
Okunma: 1516
Yorum YapYazdır
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Anket
YEREL SEÇİMLERDE OY VERME KRİTERİNİZ NE OLUR
ADAY ÖNEMLİ
PARTİ TERCİHİM ÖNEMLİ
FİKRİM YOK
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
Lig Puan Durumu
 
Tak�mlar
O
G
B
M
P
1
Fenerbahçe
7
7
0
0
21
2
Galatasaray
7
6
1
0
19
3
Yukatel Adana Demirspor
8
5
2
1
17
4
Beşiktaş
7
4
1
2
13
5
Trabzonspor
8
4
0
4
12
6
Kasımpaşa
7
3
3
1
12
7
Atakaş Hatayspor
7
2
5
0
11
8
Çaykur Rizespor
7
3
2
2
11
9
MONDİHOME KAYSERİSPOR
7
2
4
1
10
10
Corendon Alanyaspor
8
2
4
2
10
11
BITEXEN ANTALYASPOR
7
2
3
2
9
12
Tümosan Konyaspor
7
2
3
2
9
13
EMS YAPI SİVASSPOR
7
1
4
2
7
14
MKE Ankaragücü
7
1
3
3
6
15
VavaCars Fatih Karagümrük
8
1
3
4
6
16
Gaziantep FK
7
2
0
5
6
17
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
7
0
4
3
4
18
Rams Başakşehir
7
1
1
5
4
 
�ampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
S�per Loto
31.10.2019 Tarihli �ekili� Sonucu062224283446
 
 
�ans Topu
30.10.2019 Tarihli �ekili� Sonucu011030323403
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli �ekili� Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Namaz Vakitleri
 
  • �msak05:09
  • G�ne�06:47
  • ��len12:19
  • �kindi15:11
  • Ak�am17:31
  • Yats�18:57
 
Tarihte Bug�n
1918 - Hakkari'nin kurtuluşu.
1932 - Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu.
1955 - Dr. Jonas Salk tarafından geliştirilen çocuk felci aşısının güvenli ve etkili olduğu açıklandı.
1961 - Sovyetler Birliği, uzaya ilk insanı gönderdi. Vostok 1 ile uzaya giden Yuri Gagarin, uzayda 108 dakika kaldı.
1963 - Martin Luther King, Alabama'da sivil haklar yürüyüşüne öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
1963 - Sovyet nükleer denizaltısı K-33, Danimarka yakınlarında Finlandiya bandıralı yük gemisi M/S Finnclipper'la çarpıştı.
1969 - Sonradan Atatürk Kültür Merkezi adını alacak İstanbul Kültür Sarayı, Aida Operası ve Çeşmebaşı Balesi ile açıldı.
1981 - İlk uzay mekiği Columbia fırlatıldı.
1983 - Eski bayındırlık bakanlarından Şerafettin Elçi, Yüce Divan'da iki ayrı suçtan dolayı görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle toplam 2 yıl 4 ay hapis, 4.660 lira para cezasına mahkum edildi.
1991 - Ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Körfez Savaşı resmen sona erdi.
1991 - İstanbul genelevi işletmecilerinden Matild Manukyan İstanbul'da vergi rekortmeni oldu.
1993 - Türkiye İnternet'e bağlandı.
2007 - Irak parlamentosunda patlama meydana geldi: üçü milletvekili sekiz kişi öldü.
2008 - Tandoğan'da yaklaşık 300.000 kişinin katılımıyla "Ulusal Egemenlik Mitingi" yapıldı.
2010 - Samsun'da adliye çıkışı Ahmet Türk 'e yumruklu saldırı düzenlendi. Ahmet Türk 'ün burnu kırıldı.
 
Say�sal Loto
02.11.2019 Tarihli �ekili� Sonucu062931324445
 
Ar�iv
 
 
Kurumsal

��erik

GÜNDEM

SİYASET

DÜNYA

Yukarı Çık