RUHA (ŞANLIURFA) MEVLEVİHANESİ

Cuma HÜNDÜR

Cuma HÜNDÜR

Şanlıurfa Mevlevihanesinin halu ahvalını bilirsiniz sanırım.

Buna rağmen, yine de bir taraftan yazayım, diğer
taraftan "satır aralarında" lisani halimle de farkındalık
hisettireyim ;

burası bir külliyedir Semahane, Mescit sohbet odaları, misafirhaneleri ve de ; " o boş olması gerekirken, şimdi soyut haliyle feverân eden meydanın altında yatan; yakın dönem Ruha (Şanlıurfa)lı müteveffa mürşit evliyaların ceset uzuvları olan mezarlarıdır.

Şanlıurfali bazı aileler buradan ölülerinin cesetlerini farklı mezarlara taşımışlarsa da halâ Üstünde taş, toprak ve moloz enkazına rağmen orası mezarlıktır...

Bahane hazır dönemin iktidarı bu külliyeleri yasayla kilitledi bunu anladık, yasa sadece tekke ve zaviyelerin kapatılmasını emrediyordu, yıktırılıp hal pazarı olunca günah ve haram anlayışımız da rant ve çıkarla orantılı olarak değişmiş olmalı ki komisyoncu dükkanları
kapış kapış satın alınmıştır.

Ayrıca vakıf emlakının vakfiyesinin ğayesı dışında kullanımının haram oluşunu da unutmuşuz, ne gariptir ki mezardaki cesetlerin üzerinde Patlıcan, biber, Domates, soğan, sarımsak, nane maydanoz satmışız.

Yıllarca hamallık eşeklerini de üzerinde dolaştırmışız , komisyonculukla ticaretimizi de yapmışız..

Farzedelimki dönemin alim ve murşid Buluntu hocamıza Ceberrut iktidar korkusundan bu yaptığımız ticaretin helal olup olmadığını soramadık veya sorduk da kendisi korkusundan cevap veremedi...

Ya sonrası, "mevlevihane i sebzehane'ye" yakın Kardeşler Camisindeki Mardinli Müftü Alim, Halil Günenç hocadan, Merhum Fıkıh Alimi Molla Said Tekin hocadan, merhum Diyarbakırlı Derviş hocadan veya yanıbaşnda Kıbrıs Tekkesinde oturan Halil Hocadan da yaptığımız bu tür ticaretin helâl veya haram olduğunu neden

sorulmamış !!

Neyse bu sorularımı eski sıra gecelerinin "Hekketleri"
olarak kabul edebilirsiniz.

Peki merhum Özal döneminde bu günahtan vazgeçilerek dükkanlar yıkıldı, ciddi anlamda ihaleli masraflarla Mevlevihane ortaya çıkarıldı...

Lâkin anlı Şanlı diye bilinen Ruha Mevlevihanesi hani ya
nerede ?

Külliye halinde olan Mevlevihane Sadece bu küçücük Mescit mi ?

Şanlıurfa Mevlevihane'sinin manevi hatırasına saygı bu mu ?

Genelde Vakıflar Genel müdürlüğüne özelde yereldeki vakıflar müdürlüğü ve sorumlu kurumlara sesleniyorum, Şanlıurfa da Mevleviliğin külliyyesini sembolik de olsa tekrardan güzel anılarla yad edilmesi gerekir.

Dini Türizme açık hale getirelim , Şanlıurfanın Şanına yakışır bir şekilde yaşatalım.

Mukaddes günlerin gecelerinde o alanda Mevlevi sema ve cehri olan zikirli gösterilerini mevcut alan üzerinde yaptıralım.

Manevi alanı özellikleriyle vakıf olduğundan manevi statüsünü koruyalım.

Ben düşüncemi belge ve bilgilere dayanarak kimseleri de incitmeden yazmaya devam edeceğim.13 Mart 2023 Pazartesi 08:39

http://www.urfa63haber.com/yazar/ruha-sanliurfa-mevlevihanesi-1060.html